Hóa đơn điện tử Bkav
Danh Sách Sinh Viên

đăng ký hóa đơn điện tử VNPT tại huế-0948454348

Hợp tác làm đại lý bán hàng với Chính sách đại lý tốt nhất. Tích hợp được PM bán hàng. Không lo mất hóa đơn. Bảo mật dữ liệu hóa đơn. Tích hợp được PM kế toán.


LỢI ÍCH CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT E-INVOICE HUẾ ?

1.Tiết kiệm chi phí 80% so với hóa đơn giấy:

• Chi phí in hóa đơn: chỉ cần in hóa đơn chuyển đổi trong trường hợp khách hàng yêu cầu sử dụng hóa đơn giấy
• Tiết kiệm thời gian và chi phí chuyển phát hóa đơn: hóa đơn gửi ngay cho khách hàng thông qua phương tiện điện tử như Email, tin nhắn,...)
Tiết kiệm không gian lưu trữ hóa đơn: lưu trữ bằng các phương tiện điện tử với chi phí thấp và không gian nhỏ gọn.

2.Đơn giản công tác kế toán doanh nghiệp:

•Hóa đơn điện tử VNPT đơn giản công tác kế toán doanh nghiệp
•Thuận tiện hạch toán, kế toán, đối chiếu dữ liệu.
•Không xảy ra mất mát, hư hỏng, thất lạc hóa đơn.
•Đơn giản hóa việc quản lý, thông kê, tìm kiếm hóa đơn.

3.Thuận tiện cho việc kiểm tra của đơn vị quản lý thuế.

•Giao diện người dùng thân thiện trực quan với một loạt các công cụ tiên tiến đầy ấn tượng, bạn có thể sử dụng mọi tính năng mà không cần phải đọc hướng dẫn sử dụng.


ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT TẠI HUẾ (Khoản 2, Điều 4 Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011).

• Bao gồm những tổ chức có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế hoặc trong hoạt động ngân hàng.
• Có chữ ký điện tử theo đúng quy định của pháp luật.
• Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử.
• Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.
 

hóa đơn điện tử và chữ ký số VNPT Huế

0914 45 43 48