Hóa đơn điện tử Bkav
Danh Sách Sinh Viên

đăng ký chữ ký số Bình Định giá rẻ-0948454348

Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử đóng vai trò như chữ ký đối với các nhân hay con dấu đối với doanh nghiệp và được thừa nhận về mặt ...

Chữ ký số Bình Định giá rẻ


Theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 chính thức có hiệu lực từ 01/07/2020 thì tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử ( HĐĐT ) từ ngày 01/07/2020.

Easy invoice tại Bình Định là phần mềm hóa đơn điện tử được tất cả các chi cục thuế chấp thuận và khuyên dùng, đáp dứng mọi yêu cầu hiện tại của các doanh nghiệp. Lợi ích của hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp:

  Dễ dàng phát hành và sử dụng hóa đơn
  Có thể tạo hóa đơn nháp và ký sau
  Tích hợp với mọi phần mềm kế toán
  Tiết kiệm thời gian, chi phí, và quản lý dễ dàng
  Bảo mật, an toàn dữ liệu hóa đơn
  Hỗ trợ 24/7Hơn 100 mẫu hóa đơn miễn phí

4 điều kiện của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử Easyinvoice tại Bình Định

Theo khoản 1 Điều 23 Thông tư 68 về hóa đơn điện tử thì tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử phải đáp ứng đủ 04 điều kiện sau:

* Điều kiện 1. Về chủ thể

Phải có kinh nghiệm trong việc xây dựng giải pháp công nghệ thông tin và giải pháp trao đổi dữ liệu điện tử giữa các tổ chức, cụ thể:

  Có tối thiểu 05 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
  Ðã triển khai hệ thống, ứng dụng công nghệ thông tin cho tối thiểu 10 tổ chức.
  Ðã triển khai hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử giữa các chi nhánh của doanh nghiệp hoặc giữa các tổ chức với nhau.

* Điều kiện 2. Về tài chính

Có cam kết bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam với giá trị trên 05 tỷ đồng để giải quyết các rủi ro và bồi thuờng thiệt hại có thể xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ.

* Điều kiện 3. Về nhân sự

  Có tối thiểu 20 nhân viên kỹ thuật trình độ đại học chuyên ngành về công nghệ thông tin, trong đó có nhân viên có kinh nghiệm thực tiễn về quản trị mạng, quản trị cơ sở dữ liệu.
  Có nhân viên kỹ thuật thường xuyên theo dõi, kiểm tra 24h trong ngày và 07 ngày trong tuần để duy trì hoạt động ổn định của hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử và hỗ trợ người sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử.

* Điều kiện 4. Về kỹ thuật

  Có hệ thống thiết bị, kỹ thuật, quy trình sao lưu dữ liệu tại trung tâm dữ liệu chính.
  Có hệ thống thiết bị, kỹ thuật dự phòng đặt tại trung tâm dự phòng cách xa trung tâm dữ liệu chính tối thiểu 20km sẵn sàng hoạt động khi hệ thống chính gặp sự cố.
  Kết nối trao đổi dữ liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế phải đáp ứng yêu cầu:

•  Kết nối với cơ quan thuế thông qua kênh thuê riêng hoặc kênh MPLS VPN Layer 3, gồm 01 kênh truyền chính và 02 kênh truyền dự phòng. Mỗi kênh truyền có băng thông tối thiểu 10 Mbps.
•  Sử dụng dịch vụ Web (Web Service) hoặc Message Queue (MQ) có mã hóa làm phương thức để kết nối.
•  Sử dụng giao thức SOAP để đóng gói và truyền nhận dữ liệu.

Trên đây là toàn bộ 06 điểm đáng chú ý nhất của Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử, có hiệu lực từ ngày 14/11/2019.

Đối tượng sử dụng hoá đơn điện tử Easyinvoice tại Bình Định

  Các đơn vị tổ chức, doanh nghiệp: phát hành với số lượng hóa đơn lớn như: Điện, Nước, Viễn thông, Truyền hình
  Các đơn vị có nhiều chi nhánh, tại nhiều Tỉnh/Thành phố
  Các đơn vị có khách hàng không tập trung, ở nhiều Tỉnh/Thành phố
  Các doanh nghiệp xuất HĐĐT theo yêu cầu của ngành thuế

Quy trình phát hành hoá đơn điện tử Easyinvoice tại Bình Định theo thông tư 68/2019/TT-BTC

Bước 1: Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử tại Bình Định.

1. Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử tại Bình Định

  Quyết đinh áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử phải có chữ ký, đóng dấu của người nộp thuế;
  Nội dung trên quyết định phải đầy đủ các nội dung theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC.
  Ngày bắt đầu sử dụng phải đúng quy định, Ví dụ: Ngày nộp thông báo phát hành là ngày 01/042020 thì ngày bắt đầu sử dụng phải ghi là từ ngày 03/04/2020 (tối thiểu phải cách 2 ngày)

2. Hóa đơn mẫu, hóa đơn chuyển đổi;

  Hóa đơn mẫu phải có đầy đủ các chỉ tiêu bắt buộc của hóa đơn
  Thông tin tên, địa chỉ, đơn vị của người bán trên hóa đơn mẫu phải đúng với thông tin đăng ký thuế

3. Thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại Bình Định

Bước 2: Nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại Bình Định

Nếu nộp trực tiếp thông báo phát hành hóa đơn tại cơ quan thuế, hồ sơ bao gồm:

1. Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử;
2. Hóa đơn mẫu, hóa đơn chuyển đổi;
3. Thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu số 2 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC

Nếu nộp thông báo phát hành hóa đơn qua hệ thống thuế điện tử, hồ sơ bao gồm:

1. Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử;
2. Hóa đơn mẫu, hóa đơn chuyển đổi;
3. Thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu TB01/AC (ban hành theo thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015)

Bước 3: Tra cứu hồ sơ hợp lệ liên quan đến thủ tục phát hành hóa đơn điện tử tại Bình Định

Sau 2 ngày kể từ ngày làm thông báo phát hành hóa đơn, doanh nghiệp tra cứu thông tin hóa đơn được cập nhật trên hệ thống http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn
Doanh nghiệp truy cập vào đường link trên, chọn mục Thông tin thông báo phát hành ⇒ Hóa đơn ⇒ Tổ chức cá nhân và điền đẩy đủ thông tin cần tra cứu.

13 đơn vị đã được cấp phép tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số tại Bình Định:

1.Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ và Thương mại Softdreams (EASYCA)

+ Giấy phép số:
+ Ngày cấp: 21/2/2020
+ Thời hạn: 10 năm

2.Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT-CA)

+ Giấy phép số: 595/GP-BTTTT+ Ngày cấp: 27/11/2017
+ Thời hạn: 05 năm

3.Công ty cổ phần Công nghệ thẻ Nacencomm (CA2)

+ Giấy phép số: 425/GP-BTTTT
+ Ngày cấp: 27/8/2015
+ Thời hạn: 05 năm

4.Công ty cổ phần BKAV (BKAV-CA)

+ Giấy phép số: 57/GP-BTTTT+ Ngày cấp: 17/3/2015
+ Thời hạn: 10 năm

5.Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel (VIETTEL-CA)

+ Giấy phép số: 498/GP-BTTTT+ Ngày cấp: 28/9/2015
+ Thời hạn: 5 năm

6.Công ty cổ phần Hệ thống Thông tin FPT (FPT-CA)

+ Giấy phép số: 527/GP-BTTTT+ Ngày cấp: 12/10/2015
+ Thời hạn: 5 năm

7.Công ty Cổ phần Viễn thông New-Telecom (NEWTEL-CA)

+ Giấy phép số: 225/GP-BTTTT+ Ngày cấp: 22/5/2017
+ Thời hạn: 5 năm

8.Công ty Cổ phần Chứng số an toàn (SAFE-CA)

+ Giấy phép số: 424/GP-BTTTT+ Ngày cấp: 07/9/2017
+ Thời hạn: 5 năm

9.Công ty Cổ phần Chữ ký số ViNa (Smartsign)

+ Giấy phép số: 496/GP-BTTTT+ Ngày cấp: 04/11/2016
+ Thời hạn: 5 năm

10.Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam (EFY-CA)

+ Giấy phép số: 153/GP-BTTTT+ Ngày cấp: 05/4/2018
+ Thời hạn: 5 năm

11.Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS (TrustCA)

+ Giấy phép số: 10/GP-BTTTT+ Ngày cấp: 08/01/2019
+ Thời hạn: 10 năm

12.Công ty Cổ phần MISA (MISA-CA)

+ Giấy phép số: 184/GP-BTTTT+ Ngày cấp: 16/5/2019
+ Thời hạn: 10 năm

13.Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMC-CA)

+ Giấy phép số: 186/GP-BTTTT+ Ngày cấp: 16/5/2019
+ Thời hạn: 10 năm  

gia hạn chữ ký số Bình Định giá rẻ

0948 45 43 48